Oględziny, analiza domu i wycena

Etap pierwszy fumigacji domu obejmuje oględziny oraz analizę domu przez fachowca od dezynsekcji. Technik ocenia dostępność obiektu, dokonuje pomiarów jego kubatury oraz stopnia porażenia przez szkodniki drewna. Na tej podstawie ustala jest cena fumigacji i czas jej trwania.

Przygotowanie domu do gazowania

Etap drugi fumigacji domu to dokładne i profesjonalne przygotowanie go do zabiegu fumigacji. W tym celu dom zabezpiecza się specjalną gazoszczelną folią oraz oznacza teren. Podczas trwania zabiegu fumigacji w obiekcie nie może być żadnych osób, ponieważ gaz jest zabójczy nie tylko dla szkodników, ale także dla człowieka.

Fumigacja domu - gazowanie

Kolejny etap fumigacji domu to aplikacja gazu na korniki czyli fosfowodoru PH3 pod odpowiednim stężeniem i w odpowiedniej ilości. Gaz ten zwalcza w 100% wszystkie szkodniki drewna w tym najczęściej występujące spuszczela pospolitego i kołatka domowego.

Okres karencji

Po aplikacji gazu do szczelnego, owiniętego folią domu pozostawia się go na czas karencji. W tym czasie gaz wnika głęboko w strukturę każdego elementu likwidując szkodniki drewna. Jeśli zachodzi potrzeba, po wykonanych pomiarach stężenia gazu - obiekt można dogazować. Karencja wynosi od 10 do 14 dni, a w przypadku dużych domów może trwać jeszcze dłużej.

Odwietrzanie domu

Jeśli czas karencji minął można przystąpić do zakończenia procesu fumigacji, tj. zdjęcia gazoszczelnej folii i odwietrzenia budynku. Dodatkowo zawsze wykonywane jest ozonowanie domu a także sprzątanie obumarłych szkodników drewna, głównie spuszczeli i kołatków.

Impregnacja owadobójcza

Ostatni etap fumigacji domu polega na impregnacji drewna specjalnym żelem Xilix Gel. Ten żel na korniki wnika głęboko w strukturę drewna impregnując go przed działaniem szkodników drewna i czynników atmosferycznych.

 


 

Fumigacja domu – czas trwania

Czas trwania zabiegu fumigacji (gazowania) uzależniony jest od wielu czynników. Zasadniczo jednak fumigacja domu trwa od 8 do maksymalnie 15 dni, rzadko kiedy fumigacja domu trwa dłużej niż 16 dni. Większa ilość dni (powyżej 15, a nawet 25 dni) potrzebna jest w przypadku gazowania dużych obiektów takich jak kościoły, pałace i hotele.

Fumigacja domu - czynniki wpływające na długość zabiegu:

  stopień porażenia domu przez szkodniki drewna

  wielkość domu

  kształt domu / dachu / budynku

  wysokość domu

  przewidywana pogoda i wilgotność powietrza