Cena fumigacji domu każdorazowo ustalana jest indywidualnie - podczas dokładnych oględzin porażonego obiektu / domu / budynku. Specjalista d/s dezynsekcji badając uszkodzenia spowodowane żerowaniem spuszczela lub rzadziej kołatka domowego określa ilość potrzebnego do gazowania fosfowodoru PH3, a także mniej więcej ilość dni potrzebnych do fumigowania.

Fumigacja domu cena, cennik - czynniki wpływające na cenę fumigacji

  stopień porażenia domu przez szkodniki drewna

  wielkość domu

  kształt domu / dachu / budynku

  wysokość domu

  przewidywana pogoda i wilgotność powietrza

  ilość użytego w procesie fumgiacji gazu

Gazowanie spuszczela cena, cennik fumigacji

Rodzaj obiektu Cena fumigacji Czas trwania fumigacji* Gaz użyty do fumigacji
Fumigacja domu Cennik fumigacji do ustalenia od 8 do 15 dni Fosforowodór PH3
Fumigacja domu drewnianego Cennik fumigacji do ustalenia od 8 do 15 dni Fosforowodór PH3
Fumigacja dachu Cennik fumigacji do ustalenia od 7 do 10 dni Fosforowodór PH3
Fumigacja więźby dachowej Cennik fumigacji do ustalenia od 7 do 12 dni Fosforowodór PH3
Fumigacja domu z bala Cennik fumigacji do ustalenia od 10 do 14 dni Fosforowodór PH3
Fumigacja domu letniskowego Cennik fumigacji do ustalenia od 7 do 12 dni Fosforowodór PH3
Fumigacja kościoła Cennik fumigacji do ustalenia od 14 do 25 dni Fosforowodór PH3
Fumigacja dworu Cennik fumigacji do ustalenia od 12 do 25 dni Fosforowodór PH3
Fumigacja budynku Cennik fumigacji do ustalenia Od 7 do 25 dni Fosforowodór PH3
Fumigacja altany drewnianej Cennik fumigacji do ustalenia od 7 do 8 dni Fosforowodór PH3

*Podany w tabeli czas trwania fumigacji jest przykładowy i orientacyjny. Każdorazowo czas trwania fumigacji ustalany jest indywidualnie.

Gazowanie domu cena