Nie barwi drewna, nie zmienia jego koloru

Zastosowanie gazu do zwalczania szkodników drewna w żaden sposób nie powoduje odbarwień drewna. Niezależnie od rodzaju drewna, które zostało użyte do budowy domu czy jego elementów fumigacja to tylko i wyłącznie proces, którego celem jest wyeliminowanie szkodników żerujących na drewnie. Fosforowodór, czyli gaz wykorzystywany do fumigowania budynków jest bezbarwny i nie posiada żadnych właściwości, które mogłyby przyczynić się do zmiany koloru drewna w przestrzeni poddanej gazowaniu.

Nie uszkadza drewna i elementów konstrukcyjnych

Podejmując decyzję o skorzystaniu z fumigacji, nie należy obawiać się, że proces gazowania w jakikolwiek negatywny sposób wpłynie na właściwości drewna. Przeciwnie, zadaniem fumigacji jest ochrona trwałości drewna, która to trwałość zostaje nadwyrężona w wyniku żerowania szkodników drewna. Trzeba także zaznaczyć, że fumigacja daje nieograniczone możliwości, ponieważ gazowaniu mogą zostać poddane zarówno całe domy, jak i konkretne przestrzenie (np. poddasze) oraz elementy konstrukcyjne.

Wszechstronność - gaz dociera tam, gdzie nie dotrą inne metody

Jak powszechnie wiadomo, jedną z podstawowych cech gazów jest to, że nie mają one kształtu, ponieważ przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują. Warto zaznaczyć, że gaz wypełnia całkowitą przestrzeń, do której zostaje zaaplikowany, a więc dociera do najgłębszych, najtrudniej dostępnych zakamarków. Zatem wskazanie wszechstronności jako jednej z cech fumigacji, czyli gazowania jest jak najbardziej zasadne. Gaz wykorzystywany w procesie fumigacji domów to fosforowodór PH3 (tzw. gaz na korniki), który w pełni dociera do wszystkich miejsc zasiedlonych przez drewnojady, prowadząc do ich skutecznego wyeliminowania.

Wysoka skuteczność w likwidacji szkodników drewna

Podstawowym atutem fumigacji jest jej skuteczność, ponieważ zabieg gazowania pozwala na bezwzględną likwidację wszystkich rodzajów szkodników drewna, we wszystkich stadiach ich rozwoju. Należy podkreślić, że gaz wykorzystywany do fumigacji, czyli fosforowodór jest środkiem zatwierdzonym przez uprawnioną do tego instytucję, tj. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Skuteczność profesjonalnie wykonanej fumigacji nie jest ograniczona wiekiem drewna lub powłokami malarskimi bądź lakierniczymi naniesionymi na drewno, ponieważ gaz na korniki dociera wszędzie.